Na slici: Brigadni general Errico Sabato i Glavni tajnik Atlantske inicijative Dr sc. Vlado Azinović.

 

U Parlamentarnoj skupštini BiH, 15.01.2010. godine obavljena je svečana ceremonija primopredaje komande nad NATO štabom u Sarajevu tokom koje je američki brigadni general John W. Bullard preuzeo dužnost od italijanskog brigadnog generala Sabata Errica. 

 Svečanosti su prisustvovali predstavnici Zapovjedništva NATO-a u Napulju, EUFOR-a, OHR-a, diplomatskih misija u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici političkog i javnog života BiH.

 Ovom prilikom, predstavnici Atlantske inicijative uručili su generalu Erricu posebno priznanje za podršku koju je pruzio naporima BiH da ostvari potpuniju i brzu integraciju u NATO.